Akses untuk menjaga Kesihatan Termasuk Upaya termasuk orang-Orang dengan penyakit Kusta,Literasi Kesihatan Kusta

Akses untuk menjaga Kesihatan Termasuk Upaya termasuk orang-Orang dengan penyakit Kusta,Literasi Kesihatan Kusta
sumber pixabay.com
Akses untuk menjaga Kesihatan Termasuk Upaya termasuk orang-Orang dengan penyakit Kusta, Literasi Kesihatan Kusta

Kusta atau kusta disebabkan oleh bakteria Mycobacterium leprae. Bakteria ini boleh dihantar dari satu orang ke yang lain melalui percikan air dari saluran pernafasan (titisan), yang meludah atau kahak, yang keluar ketika batuk atau bersin.

 Kusta boleh dihantar jika seseorang terdedah kepada percikan titisan kusta terus dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa bakteri menyebabkan penyakit kusta tidak menular untuk orang lain dengan mudah. Di samping itu, bakteria ini juga mengambil masa yang lama untuk membiak dalam tubuh pasien.

Ia harus diperhatikan, seseorang yang boleh menjadi terinfeksi kkusta jika kau mempunyai hubungan dengan pesakit dalam waktu yang lama. Di samping itu di atas sebab-sebab, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko mendapat kusta, di mana:

• Hubungan dengan haiwan penyebar bakteria kusta, seperti armadillo atau cimpanzi

• Menetap atau berkunjung ke agar kusta

• Mempunyai gangguan sistem imun

22 julai, 2021 khamis 09.00 untuk 10.00 malam ada aktivitas menarik literasi kesihatan penyakit kusta. Kini bertajuk Akses untuk perawatan kesehatan dan termasuk bagi orang kurang upaya termasuk orang-orang dengan penyakit kusta dengan platform Youtube hidup. Sebagai sumber awal Suwata Jabatan Kesihatan Subang Regency dan Ardiansyah aktivis kusta/pengerusi Permata Bulukumba.

Ini Kini dipandu oleh Lahirkan Dato menghadiri pelbagai aktivis dan pemerhati kusta, masyarakat health care. Selama satu jam aktiviti yang dijalankan online.


"Stigma terhadap penyakit kusta boleh diminimumkan dengan memberikan pendidikan dalam masyarakat, kusta juga mempunyai peluang yang sama seperti dalam umum bahkan bisa pulih, kata Ardiansyah dan Suwata di menutup kenyataan sumber di kini.


Kusta jika dibiarkan boleh membawa kepada kecacatan. Di samping itu untuk faktor terhad pengetahuan mengenai penyakit kusta di Subang. Tiga tahun yang lalu, kecacatan terdapat tujuh kes-kes, seperti pada tahun 2020 ada 12 kes kecacatan kerana kusta maklumat awal bahan pada kini oleh Suwata Jabatan Kesihatan di Subang.

Kemudian meneruskan dengan aktivis Permata Ardiansyah menyatakan tentang stigma kusta, sebagai dua tahun terakhir untuk memberi peranan Permata di memberi pemahaman dan meminimalir stigma dalam masyarakat. 

Permata adalah sebuah organisasi yang penyokong terhadap pelanggan dengan penyakit kusta, selain itu memberikan bantuan. Ada 12 cawangan di Bulukumba. 


Orang-orang kurang upaya salah satu dari mereka adalah pelanggan dengan keadaan kusta seperti undang-Undang No. 8 tahun 2016. Undang-undang 8 2016 dalam artikel 12, memberikan kesaksamaan di pelayanan kesehatan juga diperlukan oleh orang-orang dengan penyakit kusta.

Stigma masyarakat untuk kusta pesakit dalam umum memang miskin dan terpinggir dalam berbagai bentuk, untuk contoh, pekerjaan, pendidikan, kesihatan. Subang sebagai contoh menyokong terhadap penyakit kusta pesakit. Bentuk pelaksanaan Bertindak 8 di 2016, seperti mengintegrasikan perkhidmatan di forum di pendidikan atau Bekerja Unit. Perkhidmatan untuk perkhidmatan kusta juga kebimbangan seperti yang dimandatkan oleh Bertindak 8 tahun 2016.

Kawalan penyakit kusta telah dijalankan rawatan, advokasi untuk pelanggan dengan penderita kusta. Ini adalah kekhawatiran dari Jabatan Kesihatan Subang.

Seterusnya kesihatan perkhidmatan kepada pasien dengan penyakit kusta harus maksimum perkhidmatan, yang utama stigma dalam masyarakat. Selain itu aspek akses untuk pekerjaan bagi orang kurang upaya diperlukan perhatian bersama, kemudian akses untuk pendidikan, kesihatan juga perlu menjadi perhatian bagi orang kurang upaya berkata Suwata dari Jabatan Kesihatan untuk menjawab soalan pertama Bogo di kini.

Pencegahan upaya apabila ia tidak melakukan rawatan awal dalam masyarakat adalah program dari Jabatan Kesihatan, lakukan penyertaan kemahiran, pengurangan stigma dan diskriminasi dengan melakukan perubahan tingkah laku komunikasi kusta pesakit dan dimatikan.

Permata juga penyokong sebagai contoh dalam bidang kesehatan di rumah Sakit untuk mendapatkan khidmat kesihatan seperti dalam masyarakat pada umumnya, termasuk BPJS jika tidak dilindungi terhadap penyakit kusta pesakit.

Layanan kesehatan perlu diintegrasikan dan kerjasama dalam pengesanan awal rawatan itu dan hubungi dengan penyakit kusta pesakit. Kumpulan rawatan juga ada seorang jururawat yang telah sertifikasi termasuk penjagaan rumah di rumah. Latihan pekerja kesihatan atau salib-program, bahkan di tempat kerja latihan untuk anggota kesihatan, yang bengkel juga dijalankan di pusat kesihatan. Untuk meningkatkan penyertaan masyarakat juga menjadi kunci dalam kejayaan perubahan tingkah laku sebagai kader kusta di masyarakat. Desa dengan kampung bajet boleh juga memberikanj sumbangan untuk kerjasama pengendalian pasien dengan penyakit kusta. Keperluan logistik dan memenuhi terbaik untuk kesehatan perhatian kerajaan.

Permata di wabak juga melakukan jangkauan untuk pasien dengan penyakit kusta. Di samping itu, perkhidmatan kepada orang-orang kusta juga tetap perllu mendapatkan perhatian walaupun adalah syarat-syarat wabak.

Akses untuk menjaga Kesihatan Termasuk Upaya termasuk orang-Orang dengan penyakit Kusta,Literasi Kesihatan Kusta 

Akses untuk menjaga Kesihatan Termasuk Upaya termasuk orang-Orang dengan penyakit Kusta,Literasi Kesihatan KustaPendidikan untuk masyarakat seperti di kampus sebagai seorang agen perubahan, stigma masyarakat yang boleh memahami terhadap orang-orang kusta. Pengukuhan literasi kesihatan terhadap penyakit kusta pesakit. Kekurangan maklumat yang menjadi perhatian dalam masyarakat. Sebuah langkah strategis boleh menjadi organisasi yang bisa menolak kerajaan untuk memberi perhatian kepada orang kusta yang lebih baik.


Tetap optimis untuk masalah kusta, itu leprosy boleh dirawat dan sembuh. Rawatan kusta diperlukan, silakan datang untuk perkhidmatan pemeriksaan kesihatan, menggunakan alat untuk kusta juga kekhawatiran dari Jabatan Kesihatan Subang.


Pencapaian fasilitasi Permata salah satu dari mereka untuk menjadi panutan untuk kader, seperti dalam Gowa rasa salah satu dari orang-orang kusta boleh naik dan semangat dan menjadi salah satu guru al-quran, bahkan sampai lawatan ke Filipina dalam aktiviti.


Itu literasi kesihatan termasuk akses bagi orang kurang upaya termasuk orang-orang dengan penyakit kusta boleh memberi tambahan kemahiran. Sihat salam.


Rujukan :

Kini 22 julai, 2021, Akses untuk menjaga Kesihatan Termasuk Upaya termasuk orang-Orang dengan penyakit Kusta

0 Comments

Terima kasih